Uždaryti
Florus lapai Florus lapai

Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsiėmimo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.florus.lt susijusios nuostatos.
  2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ar atsiėmimo vietą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.
 2. Asmens duomenų apsauga.
  1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.florus.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefoną.
  2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
  3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
  5. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir (arba) paslaugas ir už jas visiškai atsiskaityti.
  2. Pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių Taisyklių 6. dalyje nurodytomis sąlygomis.
  4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.florus.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.florus.lt teikiamomis paslaugomis.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
  4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per nustatytą terminą arba, atsiėmimo atveju, paruošti prekes pirkimo metu nurodytu laiku. Jei dėl tam tikrų priežasčių to įgyvendinti negalima, Pardavėjas susisiekia su gavėju ir sutaria dėl ypatumų.
  5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
  7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.florus.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
  8. Užsakyta prekė gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos nuotraukoje, tačiau Pardavėjas privalo išlaikyti prekės kainą, formą ir dydį. Pardavėjas neatsako už prekių priežiūrą po prekių perdavimo.
 5. Pristatymo laikas
  1. Laikas skaičiuojamas 1 valandos tikslumu. Tikslaus laiko negalime garantuoti Šv. Kalėdų, Kūčių, Naujųjų metų, Šv. Valentino, Kovo 8, Mamos ir Tėvo dienomis.
 6. Keitimas ir grąžinimas
  1. Užsakymus galima atšaukti prieš vieną darbo dieną iki pristatymo ar atsiėmimo dienos. Užsakymo atšaukime būtina nurodyti užsakymo numerį. Praėjus atšaukimo laikui, negarantuojame mokėjimo grąžinimo.
  2. Nusiskundimai dėl kokybės iš gavėjo priimami tik prekės perdavimo metu.
  3. Nepavykus jokiais būdais pristatyti užsakymo, užsakovui apmokėjimas už gėles ir pristatymo mokestis negrąžinami.
  4. Jeigu pristatymo atveju gavėjas atsisako priimti prekes, apmokėjimas Pirkėjui negrąžinamas. Tokiu atveju Pirkėjas prekes gali atsiimti florus.lt nurodytu adresu.
 7. Rinkodara ir informacija
  1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.florus.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje florus.lt nurodytais kontaktais.
  5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
  6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.5 punkte nurodytomis sąlygomis.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu tarpusavio sutarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Mes naudojame slapukus, kad galėtume geriau suprasti, kaip svetainė naudojama. Toliau naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su mūsų slapukų politika. Sužinoti daugiau
Gerai